18 Haziran 2009 Perşembe

SONUÇ

Sonuç

Samimi olarak iman eden bir insan için, Allah'ın, cennet ve cehennemin varlığını bildirmiş olması yeterlidir; Allah'ın sözüne ve Kuran'da bildirdiği gerçeklere iman eden bir mümin, bunlara, hiçbir şüphe duymadan, kesin olarak iman eder. Gerçek müminler, bu bölüm boyunca anlatılan gerçekleri bilmeseler de ahiretin varlığına iman ederler. Ancak, ahiretten yana kuşkuda olanlara ahiretin varlığını anlatabilmeleri, onların kavramalarına yardımcı olabilmeleri için burada anlatılan bilgiler de son derece önemlidir. Cennet ve cehennemi gözleriyle görmediği için inanmayan, şüphe duyan insanlar bu hayatlarında da yaşadıkları maddesel dünyanın aslı ile hiçbir şekilde muhatap olamadıklarını anladıklarında ahirete bakış açıları değişecektir. Nasıl bu dünyada maddenin aslı ile karşılaşmadıkları halde onun gerçek olduğundan şüphe etmiyorlarsa, Allah Katında sonsuza kadar yok olmayacak maddesel bir dünyanın varlığından da şüphe duyamayacaklardır.

Maddenin gerçek mahiyeti konusu, inkar edenlerin ellerinden, cennet ve cehennemin varlığını inkar etmek için kullandıkları sözde gerekçeleri almaktadır. Bu konu kendilerine anlatılmasına rağmen inkarlarına devam ettiklerinde ise, gerçekleri göz ardı ederek inkarı tercih ettikleri açıkça ortaya çıkmış olacaktır. Ama her inkarcının gerçekleri kabul edeceği, şüphelerinden arınacağı bir an vardır. İstisnasız her inkarcı ve şüpheci, mutlaka Allah'ın ve ahiretin varlığına iman edeceği bir anla karşılaşacaktır. Bu an, dünya hayatının görüntüsünün kaldırılıp, meleklerin görüntüsünün gösterildiği ölüm anıdır. Hesapları görülüp de cehenneme sürüklendiklerinde ise, cehennemden ve cennetten yana hiçbirinin en küçük bir şüphesi kalmayacaktır.

Sonsuz adalet sahibi olan Rabbimiz Duhan Suresi'ndeki ayetlerde şöyle bildirmektedir:

Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün; (Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun. Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir. (Duhan Suresi, 47-50)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder