18 Haziran 2009 Perşembe

Bediüzzaman, Cennet ve Cehennemin Hayal Suretinde Yaratıldığını Açıklamıştır


Bediüzzaman, Cennet ve

Cehennemin Hayal Suretinde Yaratıldığını Açıklamıştır

Geçtiğimiz yüzyılın en büyük İslam alimi, Üstad Bediüzzaman Said Nursi de, cennet ve cehennem ile ilgili açıklamalarında, cennet ve cehennemin -tıpkı dünya hayatı gibi- hayal suretinde yaratıldıklarını belirtmiştir. Örneğin aşağıdaki sözünde, cennet ehlinin hayal suretinde yaratıldıkları için, Allah'tan bir nimet olarak, aynı anda birkaç mekanda bulunabileceklerini açıklamıştır:

Hem nasıl ki şu kesafetli (bulanık), karanlıklı, dar dünyada Güneş'in pek çok âyinelerde (aynalarda) bir anda aynen bulunması gibi, öyle de: Nurani bir zât, bir anda çok yerlerde aynen bulunması -Onaltıncı Söz'de ispat edildiği gibi- meselâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda hem Arş'ta (Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin tecelli ettiği yer), hem huzur-u Nebevî'de (Peygamber huzurunda), hem huzur-u İlahîde (Allah'ın huzurunda) bir vakitte bulunması; hem Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın haşirde (kıyametten sonra bütün insanların toplanacakları meydan) bir anda ekser (en çok) etkıya-ı ümmetiyle (Peygamberin yolundan giden çok takva sahibi kimseler) görüşmesi ve dünyada hadsiz (sayısız) makamlarda bir anda tezahür etmesi (görünmesi) ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların (evliyadan başka nuraniyet kazanmış olanlar) bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın (ilim sahibi olmayan halk) rü'yada bazan bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi (gözle görmesi) ve herkesin kalb, ruh, hayal cihetiyle (yönüyle) bir anda pek çok yerlerle temas edip alâkadarane (ilişkili) bulunması, malûm (bilinen) ve meşhud (görülen) olduğundan... elbette nuranî, kayıtsız, geniş ve ebedî olan cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hayal sür'atinde olan ehl-i cennet, bir vakitte yüzbin yerlerde bulunup yüzbin hurilerle sohbet ederek yüzbin tarzda zevk almak; o ebedî cennete, o nihayetsiz (sonsuz) rahmete lâyıktır ve Muhbir-i Sadık'ın (A.S.M.) haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz. (Sözler, 502)

Bediüzzaman'ın bu sözüyle dikkat çektiği gerçek, inananlar için büyük bir müjdedir. Allah'ın dilemesiyle cennet ehli aynı anda birçok bedene sahip olabilecek, birçok isteğini aynı anda yerine getirebilecektir. Kitabın önceki bölümlerinde anlattığımız gibi Peygamber Efendimiz (sav) de bu büyük müjdeyi bize hadisleriyle bildirmiştir.

Elbette dünyada, mekana ve maddeye tabi olan bir varlık için böyle bir durumu anlamak mümkün değildir. Ancak Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz aklı ile yaratılan cennette, Allah insanı -dünyada olduğu gibi- mekana ve maddeye bağımlı olmadan yaratacak, üstelik Kendinden bir nimet olarak dünyada bağımlı olduğumuz sebepler ve kanunlardan da ayrı bir ortamda yaşatacaktır. Burada cennete layık olan kullarına sonsuz nimetinden güzellikler sunacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder